Resultats de la satisfacció dels grups d’interès

Resultats de la satisfacció dels grups d’interès Programa de Doctorat – Acreditació 2021

 


 

Grau i màsters FCRI

La satisfacció dels grups d’interès es mesura mitjançant el procediment d’avaluació de la docència  i la resta d’instruments (enquestes, reunions, etc) que es desenvolupen per conèixer la satisfacció i l’opinió dels estudiants, els professors, el personal d’administració i serveis, els ocupadors, els centres de pràctiques, els titulats i els professionals en exercici, amb l’objectiu de detectar les bones pràctiques i les oportunitats de millora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (FCRIB) i les seves titulacions.

ENQUESTES ALUMNAT

ENQUESTES PROFESSORAT (PDI)

ENQUESTES PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

EVIDÈNCIES RELATIVES A LA SATISFACCIÓ DELS OCUPADORS

BORSA DE TREBALL / CARRERES PROFESSIONALS

MOBILITAT D’ESTUDIANTS URL