Inici

Qualitat

Entre els principis que informen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna – URL, estan els de publicitat i transparència, que es garanteixen mitjançant la publicació periòdica d’informació actualitzada de les titulacions i dels seus resultats.

El web de Qualitat és un espai web específic, on s’ubica informació sobre els programes formatius vigents, l’històric del seguiment de les titulacions, l’evolució dels principals indicadors, els resultats de la satisfacció dels grups d’interès i de la inserció laboral dels titulats i titulades.