Inici

Qualitat

Entre els principis que informen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna – URL, estan els de publicitat i transparència, que es garanteixen mitjançant la publicació periòdica d’informació actualitzada de les titulacions i dels seus resultats.

El web de Qualitat és un espai web específic, on s’ubica informació sobre els programes formatius vigents, els informes de seguiment de les titulacions i de centre, l’evolució dels principals indicadors, els resultats de la satisfacció dels grups d’interès i de la inserció laboral dels titulats i titulades i el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).