SGIQ

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El SGIQ de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna integra totes les activitats relacionades amb l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments que s’han desenvolupat en el marc del programa AUDIT i està conformat pels aspectes generals del sistema i els processos mútuament relacionats, que interactuen entre ells, transformant elements d’entrada en resultats, abastant la planificació de l’oferta formativa, l’avaluació i revisió del seu desenvolupament i la presa de decisions per a la millora de la formació.

Els processos transversals de la Universitat Ramon Llull descriuen les activitats i mecanismes d’assegurament de la qualitat transversals d’universitat, i els aspectes generals i els processos interns de Centre es descriuen en la Web del SGIQ.