Programes formatius

Nou accés a partir del curs 2018-19

Nou accés a partir del curs 2021-22

Informació Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Graus

Grau en Infermeria
Grau en Infermeria (reverificat)

Grau en Fisioteràpia
Grau en Fisioteràpia (reverificat)

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Màsters Universitaris

Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil

Màster Universitari en Neurofisioteràpia

Màster Universitari en Fisioteràpia dels Esports d’Equip

Doctorat

SGIQ i Acreditació

Disseny SGIQ i Visita acreditació (2016)