Evolució d’indicadors

Grau en Infermeria | Grau en Fisioteràpia | Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Màsters Universitaris

La informació sobre l’evolució dels indicadors en taules per a cada titulació, que presenta de forma sintètica i concisa els valors quantitatius dels indicadors, permet l’anàlisi i seguiment de diverses dimensions de l’evolució de les titulacions, per arribar a conclusions i prendre decisions per a la millora.

Els indicadors seleccionats són d’entrada dels estudiants als ensenyaments (accés, matrícula i característiques dels estudiants), de professorat, de mobilitat, de resultats acadèmics, de satisfacció dels estudiants i d’inserció laboral.