Resultats de la satisfacció dels grups d’interès

Grau en Infermeria | Grau en Fisioteràpia | Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Màsters Universitaris

La satisfacció dels grups d’interès es mesura mitjançant el procediment d’avaluació de la docència (DOCENTIA) i la resta d’instruments (com enquestes, reunions i grups focals) que es desenvolupen per conèixer la satisfacció i l’opinió dels estudiants, els titulats, els professors, el personal d’administració i serveis, els ocupadors, els centres de pràctiques, els titulats i els professionals en exercici, amb l’objectiu de detectar les bones pràctiques i les oportunitats de millora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i les seves titulacions.