Satisfacció d’estudiants i alumni

La importància de la participació dels estudiants en l’organització i els continguts educatius de les titulacions té un dels seus principals eixos en l’obtenció d’informació sobre la seva satisfacció i les seves opinions sobre els diferents aspectes dels programes formatius (docència, serveis de la Facultat, procediment i dades d’entrada en el món universitari i la satisfacció en acabar la titulació).