Avaluació de la docència

Avaluació de la docència de Graus

Curs 2015-2016:
Resultats generals de l’avaluació docent

Curs 2016-2017:
Resultats generals de l’avaluació docent

Curs 2017-2018:
Resultats generals de l’avaluació docent

Curs 2018-2019:
Resultats generals de l’avaluació docent

Avaluació de la docència de Màsters

Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Curs 2018-2019:
Resultats generals de l’avaluació docent

Màster Universitari en Fisioteràpia dels Esports d’Equip

Curs 2018-2019:
Resultats generals de l’avaluació docent

Màster Universitari en Neurofisioteràpia

Curs 2018-2019:
Resultats generals de l’avaluació docent

Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil

Curs 2018-2019:
Resultats generals de l’avaluació docent