Resultats inserció laboral

Grau en Infermeria | Grau en Fisioteràpia | Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Màsters Universitaris

Una de les finalitats de l’educació superior és la preparació dels estudiants per a la seva vida professional. El seguiment de la inserció laboral dels estudiants, tenint en compte que els graus que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (FCSB) habiliten per a l’exercici de professions regulades, es du a terme de forma sistemàtica, permetent la valoració de les novetats i actualitzacions dels programes formatius implantades, fruit de l’anàlisi de l’entorn econòmic i sociolaboral, amb la participació dels professionals de cada sector.