Seguiment de titulacions

Grau en Infermeria | Grau en Fisioteràpia | Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Els Informes de Seguiment de les Titulacions 2009/10, 2010/11, 2011/12 i 2012/13 i l’Informe de Seguiment de Centre 2013-14 han estat l’eina d’avaluació interna anual del desenvolupament dels ensenyaments oficials de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (FCSB) i la base de l’Autoinforme d’Acreditació, que esdevé la reflexió de síntesi del desplegament de les titulacions des de la verificació, com a culminació del cicle de millora continuada.