Seguiment titulacions i centre

Grau en Infermeria | Grau en Fisioteràpia | Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Màsters Universitaris

Els Informes de Seguiment de les Titulacions, l’Autoinforme d’Acreditació i els Informes de Seguiment de Centre són l’eina d’avaluació interna del desenvolupament dels ensenyaments oficials de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (FCSB), que esdevenen la reflexió de síntesi del desplegament de les titulacions, com a culminació del cicle de millora contínua.