Satisfacció del PAS

En el següent enllaç trobareu el resultat de l’enquesta del Personal d’Administració i Serveis (PAS).