Inici

Web de Qualitat

La publicitat i la transparència són principis que informen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna – URL.

El web de Qualitat és un espai específic on s’ubica la informació sobre els programes formatius vigents, els informes de seguiment de les titulacions i de centre (IST-ISC-IA), els informes d’evolució dels principals indicadors de les titulacions, les dades dels resultats de la satisfacció dels grups d’interès, la inserció laboral dels titulats i el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la Facultat.