Avaluació de la docència

Avaluació de la docència de Graus

Curs 2018-2019:
Resultats generals de l’avaluació docent

Curs 2019-2020:
Resultats generals de l’avaluació docent

Avaluació de la docència i l’avaluació durant el període d’alerta sanitària per la COVID-19. Curs 2019-2020

Curs 2020-2021:
Resultats generals de les Assignatures
Resultats generals del Treball de Fi de Grau

Curs 2021-2022:
Resultats generals de les Assignatures 

Resultats generals del Treball de Fi de Grau

Avaluació de la docència de Màsters

Curs 2018-2019:
Resultats generals de l’avaluació docent

Curs 2019-2020:
Resultats generals de l’avaluació docent

Curs 2020-2021:
Resultats generals de les Assignatures
Resultats generals del Treball de Fi de Màster

Curs 2021-2022:
Resultats generals de les Assignatures
Resultats generals del Treball de Fi de Màster