Inici

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna va iniciar el seu recorregut com a centre universitari l’any 1994 a l’edifici antic de la Casa de la Caritat, amb les llicenciatures de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques. L’inici d’aquestes tres llicenciatures va ser el curs 1994-95 i la primera promoció es llicencià al curs 1997-1998. La implantació dels Graus en Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme i Cinema i Televisió el 2008 suposà l’extinció dels antics plans d’estudis. La primera promoció amb el nou pla va iniciar els estudis dels tres graus el curs 2008-09. Dos anys després, al 2010, s’inaugurava la nova Biblioteca de la Facultat. Recentment, el curs 2014-2015 es van (re)verificar els tres Graus en Comunicació que van canviar sensiblement la seva denominació: Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.  Durant el 2012, la Facultat va oficialitzar el Grau en Relacions Internacionals, un grau exclusiu al territori català. En aquesta mateixa línia i amb la voluntat de continuar internacionalitzant les titulacions universitàries, durant el curs acadèmic 2018-2019 la Facultat ha implementat el Grau en Global Communication Management que combina la disciplina de la comunicació corporativa i les relacions públiques i ho aplica a un món globalitzat per definició. Actualment, per tant, la FCRIB oferta 5 títols de Grau: el Grau en Comunicació Audiovisual, el Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa, el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, el Grau en Relacions Internacionals i el Grau en Global Communication Managament.

Veure mapa més gran

En relació als estudis de postgrau i doctorat, l’any 1995 van iniciar-se cursos de doctorat que s’han impartit de manera ininterrompuda fins l’actualitat amb diferents canvis de denominació per les successives reformes dels estudis de tercer cicle. Els estudis de Màster en el format ofert en l’actualitat, amb sensibles modificacions, es van oferir per primera vegada el curs 2006-07. En concret, el Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció i Realització, i, posteriorment, el curs 2007-08, el Màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries i el Màster en Periodisme Avançat (Reporterisme). Actualment, comptem amb 7 Màsters Universitaris: el Màster Universitari en Ficció en Cine i Televisió. Producció, guió i realització; el Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries; i el Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme, que van ser re-verificats el 2013 i acreditats al 2017). El Màster Universitari en Comunicació Política i Social; el Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural i el Màster Universitari en Direcció d’Art en Publicitat, que van ser implementats el curs 2011-2012, (re)verificats el curs 2014-2015 i que són ara objecte d’aquest procés d’acreditació. Finalment, el Màster Universitari en Estudis Avançats d’Afers Internacionals, que s’implementa a partir del curs 2019-2020.

La Facultat forma part d’una comunitat universitària i professional singular, la Fundació Blanquerna, sense ànim de lucre i cofundadora de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de Catalunya de la qual formem part juntament amb ESADE, IQS, La Salle, Pere Tarrés, Facultat de Filosofia, Observatori de l’Ebre, Vidal i Barraquer, Institut Borja de Bioètica, Turisme Sant Ignasi i ESDI. La Universitat Ramon Llull és l’única universitat privada catalana reconeguda com a CEI (Campus d’Excel·lència Internacional) i la que assoleix un dels índexs d’ocupabilitat més elevats de tot el país. La Fundació Blanquerna la conformen tres facultats: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport; la Facultat de Ciències de la Salut i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. La metodologia educativa de Blanquerna, que tot just celebra els 70 anys i que conforma la seva essència, té com a eixos la personalització, el treball en seminaris (grups reduïts de 13 a 15 estudiants on es reprodueixen situacions reals del món professional) i l’humanisme com a  base de la formació integral.

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna aposta per un pla de pràctiques obligatòries, garantides, tutoritzades i avaluades a les principals empreses i institucions de cadascun dels sectors on s’ubiquen els estudis. L’avaluació és sempre continuada i es basa en la resolució de reptes molt propers als que caldrà encarar en l’escenari professional. Així mateix, les matèries inclouen tant conceptes i principis com procediments, tècniques, estratègies i valors, actituds i normes. Aquesta visió àmplia del coneixement recull el saber, el saber fer i el ser. I finalment, el treball en equip és la clau: la majoria de les activitats es duen a terme en grups de treball i la cooperació efectiva és un fet necessari per al progrés en el treball en grups reduïts.

Actualment, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ja compta amb més de 5.818 llicenciats/graduats sobre un total de 8.346 Alumni de més de 33 països diferents; oferint cinc Graus i set Màsters Universitaris d’alt nivell. Som un centre amb una clara visió global del món, amb projecció internacional mitjançant intercanvis acadèmics i estades de pràctiques en altres països i que treballa amb l’objectiu de potenciar l’autonomia, l’emprenedoria i la innovació.